Uslovi i Odredbe

Odredbe i Uslovi za Stan na dan BL

Uvod

Ovi Standardni Uslovi i Odredbe napisani na ovoj web stranici upravljaće vašim korištenjem naše web stranice, Stan na dan BL, dostupne na https://stannadanbanjaluka.info/

Ovi uslovi primjenjivaće se u potpunosti i uticati na vaše korištenje ove web stranice. Korištenjem ove web stranice, pristali ste da prihvatite sve ovde navedene uslove. Ne smijete koristiti ovu web stranicu ako se ne slažete sa bilo kojim od ovih Standardnih uslova i odredbi web stranice.

Iako se trudimo da osiguramo da su podaci na ovoj web stranici tačni, ne daje se jemstvo, izričito ili podrazumijevano, u pogledu njihove tačnosti i ne preuzimamo odgovornost za bilo kakve pogreške ili propuste.

Upotreba web stranice je na vlastiti rizik. Nećemo biti odgovorni za bilo kakvu štetu (uključujući, bez ograničenja, štetu za gubitak poslovanja ili gubitak dobiti) koja proizlazi iz ugovora, oštećenja ili na drugi način zbog upotrebe ili nemogućnosti korištenja ove web stranice ili bilo kojeg materijala koji se na njoj nalazi, ili od bilo koje radnje ili odluke donesenih kao rezultat upotrebe ove web stranice ili bilo kojeg takvog materijala.

Ne preuzimamo odgovornost za bilo koji alat ili proizvode koji su u vlasništvu treće strane koji su predstavljeni ili vam dostupni na našim web lokacijama ili za bilo koju treću web lokaciju na koju se naše web lokacije mogu povezati putem bilo kojeg hiperteksta, banera, dugmadi ili druge takve funkcije. Takve veze na web stranice trećih strana pružaju se radi vaše udobnosti na “takav kakav je” bez ikakvog jamstva, izričitog ili podrazumijevanog, za podatke pružene na bilo kojim web mjestima trećih strana.

Obaveštenje o autorskim pravima

(1) Vlasništvo autorskih prava

Ako nije drugačije navedeno, mi i naši davatelji licenci posjedujemo autorska prava na:

(a) ovoj web stranici;

(b) materijalu na ovoj web stranici (uključujući, bez ograničenja, tekst, računarski kod, umjetničko djelo, fotografije, slike, muziku, audio materijal, video materijal i audio-vizualni materijal na ovoj web stranici).

(2) Licence za autorska prava

Dajemo vam svjetsku, neekskluzivnu, neopozivu licencu za:

(a) pregledavanje ove web stranice i materijala na ovoj web stranici na računaru ili mobilnom uređaju putem web pretraživača;

(b) kopiranje i pohranivanje ove web stranice i materijala na ovoj web stranici u keš memoriju svog web pretraživača; i

(c) printanje stranica sa ove web stranice za svoju [ličnu i nekomercijalnu] upotrebu.

Ne dajemo vam nikakva druga prava koja se tiču ​​ove web stranice ili materijala na ovoj web stranici. Drugim riječima, sva ostala prava su zadržana.

Da biste izbjegli nedoumice, ne smijete prilagođavati, uređivati, mijenjati, transformirati, objavljivati, ponovo objavljivati, distribuirati, redistribuirati, emitirati, reprizirati ili prikazivati ​​ili reproducirati u javnosti ovu web stranicu ili materijal na ovoj web stranici (u bilo kojem obliku ili medijumu) bez našeg prethodnog pismenog odobrenja.

(4) Iskopavanje podataka

Automatsko i / ili sistematsko prikupljanje podataka s ove web stranice je zabranjeno.

(5) Dozvole

Možete zatražiti dozvolu za korišćenje materijala o autorskim pravima na ovoj web stranici e-poštom na adresu info@tourismbih.com

(6) Provođenje autorskih prava

Zaštitu naših autorskih prava shvaćamo vrlo ozbiljno.

Ako otkrijemo da ste upotrebljavali naše materijale o autorskim pravima u suprotnosti s licencom pomenutom gore, možemo pokrenuti sudski postupak protiv vas tražeći novčanu odštetu i / ili zabranu kako bismo vas zaustavili u korištenju tih materijala. Moglo bi vam se naložiti i plaćanje sudskih troškova.

Ako postanete svjesni bilo kakve upotrebe naših materijala o autorskim pravima koji su u suprotnosti ili mogu biti u suprotnosti s licencom navedenom gore, prijavite to e-poštom na adresu info@tourismbih.com

(7) Zloupotrebni materijal

Ako postanete svjesni bilo kojeg materijala na našoj web stranici za koji vjerujete da krši autorska prava vas ili bilo koje druge osobe, prijavite to e-poštom na adresu info@tourismbih.com.

Odšteta

Ovim ovde obeštećujete Stan na dan BL od i protiv bilo koje i / ili svih obaveza, troškova, zahtjeva, uzroka tužbe, štete i troškova koji nastaju na bilo koji način vezan za vaše kršenje bilo koje od odredaba ovih Uslova.

Odvojivost

Ako se bilo kojom odredbom ovih Uslova utvrdi da nije valjana prema bilo kojem primjenjivom zakonu, takve se odredbe brišu bez uticaja na ostale odredbe u ovom dokumentu.

Varijacija termina

Stan na dan BL-u dopušteno je revidirati ove Uslove u bilo koje vrijeme kada to ocijeni prikladnim, a korištenjem ove web stranice očekuje se da redovno pregledavate ove Uslove.

Dodjela

Stan na dan BL-u je dopušteno da dodjeljuje, prenosi i ugovara svoja prava i / ili obveze prema ovim Uslovima  bez ikakve najave. Međutim, nije vam dopušteno da dodijelite, prenesete ili ustupite bilo koja od svojih prava i / ili obaveza iz ovih Uslova.

Čitav ugovor

Ovi uvjeti predstavljaju cjelokupni ugovor između Stan na dan BL i vas u vezi s vašim korištenjem ove web stranice i zamjenjuju sve prethodne sporazume i dogovore.

Obim i vrsta naših usluga

Putem platforme Stan na Dan BL nudimo online platformu na kojoj domaćini mogu da oglašavaju, predstavljaju, promovišu i/ili nude svoje proizvode i usluge u svrhe rezervisanja, iznajmljivanja ili izdavanja i putem koje relevantni posjetioci platforme mogu da pronalaze, traže, upoređuju i poručuju, rezervišu i plaćaju boravak. (Usluga boravka). Korišćenjem Usluge boravka (npr. tako što se napravi Rezervacija boravka), ulazite u direktni (pravno obavezujući) ugovorni odnos sa domaćinom putem koga rezervišete ili kupujete proizvod ili uslugu. Od trenutka kada obavite rezervaciju boravka, mi funkcionišemo samo kao posrednik između vas i domaćina. Prenosimo relevantne podatke vaše Rezervacije boravka relevantnom domaćinu (ili domaćinima) i šaljemo vam e-potvrdu Rezervacije boravka umjesto domaćina i u njegovo ime. Kompanija Stan na dan BL ne (pre)prodaje, izdaje ili nudi bilo koje vrste smještajnih kapaciteta.

Informacije koje dijelimo prilikom pružanja usluga boravka baziraju se na informacijama koje dobijamo od strane domaćina. U tom smislu, domaćini koji oglašavaju i promovišu svoju nekretninu na platformi imaju pristup našim sistemima i interaktivnom panelu gdje imaju punu odgovornost za ažuriranje svih cijena/naknada/troškova, raspoloživosti, pravila i uslova, kao i drugih relevantnih informacija koje se prikazuju na našoj platformi. Iako ulažemo znatan napor i vještinu u obavljanje svojih usluga boravka, mi ne možemo potvrditi niti garantovati da su sve navedene informacije tačne, potpune i istinite, niti možemo biti odgovorni za bilo kakve greške (uključujući očigledne i slovne greške), prekide veze (bez obzira da li je u pitanju (privremeni i/ili djelimični) kvar, popravka, unaprijeđenje ili održavanje naše platforme ili nešto drugo), netačne, neistinite ili informacije koje dovode u zabludu, ili pak, nedostatak informacija. Svaki pojedinačni domaćin je u svakom trenutku odgovoran za tačnost, potpunost i istinitost (opisnih) informacija (uključujući cijene/naknade/troškove, raspoloživost, pravila i uslove) prikazanih na našoj platformi. Naša platforma nije i ne treba da se smatra preporukom niti potvrdom kvaliteta, nivoa usluge, kvalifikacije ili ocjene (broja zvjezdica), kao ni vrste smještajnog kapaciteta bilo kog dostupnog domaćina, osim ako to nije izričito navedeno ili drugačije utvrđeno.

Naše usluge boravka su na raspolaganju samo za ličnu i nekomercijalnu upotrebu. Stoga vam nije dozvoljeno da preprodajete, dubinski povezujete (deep-link), koristite, kopirate, pratite (npr. putem veb spajdera ili veb skrejpinga), prikazujete, preuzimate ili reprodukujete bilo koji sadržaj ili informacije, softver, proizvode ili usluge koje su na raspolaganju na našoj platformi u bilo kakve komercijalne ili konkurentske aktivnosti ili svrhe.

Traži

April 2024

 • P
 • U
 • S
 • Č
 • P
 • S
 • N
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30

Maj 2024

 • P
 • U
 • S
 • Č
 • P
 • S
 • N
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
0 Odrasli
0 Djeca
Ljubimci
Veličina
Cijena
Sadržaji
Pogodnosti

Uporedi nekretnine

Uporedi